Ziekmelding

Is uw kind ziek? Geef dat door aan school en bel tussen 8:00-8:30 uur. U kunt uw kind ook ziekmelden via Parro. Dit is mede vanuit het oogpunt van veiligheid voor het kind: wij weten dan dat u zelf de zorg over uw kind heeft en wij uw kind niet hoeven te verwachten.

Vanaf 5 jaar is uw kind echt verplicht elke dag naar school te gaan. Wij zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de leerplichtambtenaar.

Extra verlof

Het is mogelijk om in speciale gevallen extra verlof aan te vragen. Hiervoor gelden strikte regels. U kunt deze nalezen in de aanvraagformulieren voor extra verlof dat u via de knop hieronder vindt. Het ingevulde formulier dient ruim voor de aangevraagde datum op school ingeleverd te zijn. De directeur beoordeelt of de aanvraag akkoord is.