Wij vinden het heel belangrijk om onderwijs van hoge kwaliteit te bieden. Op basis van onze visie op onderwijs, schrijven wij elke vier jaar een schoolplan.

In het schoolplan stellen wij doelen die wij willen bereiken. We verdelen die doelen over vier jaar, en beschrijven ze per jaar in een jaarplan.

Deze doelen richten zich op het verbeteren van het onderwijs, bijvoorbeeld technisch lezen, begrijpend lezen of de sociaal emotionele ontwikkeling. Tijdens vergaderingen en studiedagen bespreken we hoe we deze verbeterpunten aanpakken.

Elk jaar evalueren we het jaarplan en bekijken we of onze doelen behaald zijn. Hierbij gebruiken we de resultaten van toetsen en metingen, zoals vragenlijsten.

In 2018 bezocht de onderwijsinspectie onze school. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld als ‘voldoende’. Op scholen op de kaart, kunt u meer vinden over onze resultaten.