Onze school ligt aan een groot schoolplein, met ruimte om te sporten, klimmen, spelen en ontdekken in de schooltuin. 

De kinderen zijn verdeeld over 5 combinatiegroepen.  Met een team van 9 leerkrachten en een onderwijsassistente staan we dagelijks vol enthousiasme klaar! 

Voor de kinderen in groep 1 en 2 zorgen we voor hoeken en activiteiten die uitdagen tot spel; jonge kinderen leren met hun hele lijf! Door te voelen, proberen, ervaren, bewegen, zien, horen, vertellen, zingen en spelen leggen de kinderen een basis voor het leren lezen, schrijven en rekenen. Elk talent heeft een eigen manier van leren; door reken- en taalbegrippen op zoveel mogelijk manieren aan bod te laten komen, komen we aan elk talent tegemoet.

Ook in groep 3 en 4 heeft het spelend en bewegend leren een plek in het aanbod, om goed aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en om de overgang soepel te laten verlopen.  De kinderen leren in deze groepen om zich langere tijd te richten op hun taken; leren lezen en rekenen. De kinderen leren lezen en rekenen op papier, maar ook op het chromebook. In groep 4 starten we met het programma Snappet met rekenen.

Vanaf groep 5 wordt Snappet voor rekenen, taal en spelling ingezet. De leerkrachten geven een duidelijke instructie waarbij duidelijk is wat het doel is van de les (Wat gaan we leren?) en wat de leerstappen zijn.  De kinderen werken allemaal aan hetzelfde doel en leren hierbij van de leerkracht en van elkaar. Tijdens het zelfstandig werken past het programma Snappet zich aan naar de prestaties van de kinderen, zodat ze naar eigen niveau kunnen groeien.

In groep 7 en 8 wordt steeds meer toegewerkt naar het voortgezet onderwijs; de kinderen krijgen huiswerk en leren dit te plannen en organiseren. Door de jaren heen leren we de kinderen kritisch en begrijpend lezen zodat ze teksten van bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en natuur goed leren doorgronden. We werken toe naar het Voortgezet Onderwijs, waarbij elk kind uitstroomt naar een passend niveau en passende school bij elk talent.

Creatieve vakken en cultuur vinden wij belangrijk! Dit is te zien in een leuke teken- of knutselles en in onze maandafsluitingen waarbij elke keer een andere groep een optreden verzorgt.  Ook de juffen houden wel van een verkleedpartij of optreden tijdens de feesten die door het jaar heen plaats vinden.