Tussen de middag kunnen de kinderen thuis eten of op school gebruik maken van de Tussenschoolse Opvang (TSO). Marjan van Lenten en Mia van Oudenaarden begeleiden de TSO. Aan het begin van elk schooljaar krijgt u een brief waarin alle gegevens staan.

Kibeo verzorgt de Voorschoolse Opvang (VSO) en Naschoolse Opvang (NSO).
In de school is een ruim, gezellig lokaal waar de kinderen opgevangen worden door de pedagogisch medewerkers. 

Op alle schooldagen kan uw kind naar de BSO tussen 7:00-8:30 uur en na schooltijd tot 18:00 uur.

Voor meer informatie kijkt u op de website van Kibeo.