Waar staan wij voor?

Ontwikkelen in een prettige en uitdagende omgeving.

  • Een fijne sfeer in de school met goed contact tussen de kinderen onderling.
  • Een vertrouwensband tussen de leerkracht en de kinderen; ieder kind wordt gezien.
  • Open contact met u als ouder.
  • Kleutergroepen waar de kinderen kunnen spelen, ontdekken, ervaren en leren met hun hele lijf!
  • Goede, doelgerichte, betekenisvolle lessen waarbij de leerkracht duidelijke instructie geeft en de kinderen stap voor stap begeleidt, en waar mogelijk, loslaat.
  • Creatieve, gezellige en culturele momenten door het schooljaar heen.
Nieuws